Svårt sjuka patienter åker till fel ”akut”

1:27 min

Patienter åker till fel ställe och vården för livshotande tillstånd kan fördröjas i onödan. Det är en av slutsatserna i en färsk revisionsrapport om Närakuten på Uddevalla sjukhus.

Det finns många oklarheter om vem som egentligen har ansvar för vården på Närakuten i Uddevalla, och det är egentligen därför som regionens revisorer tittat närmare på hur det fungerar.

Närakuten har hand om primärvårdens jour på kvällar, nätter och helger, och är alltså ingen akutmottagning – trots att den är placerad på Uddevalla sjukhus, och utmärkt med ett rött kors som visar väg. Men NU-sjukvårdens riktiga akutmottagning finns på Näl.

Närakuten däremot sysslar med primärvård, alltså det som vårdcentralerna annars gör på dagtid, och är bemannad med inhyrda läkare.

Men trots detta kommer det dagligen patienter med bröstsmärtor eller misstänkt hjärtinfarkt – patienter som måste skickas vidare till Näl. Det här betyder, skriver revisorerna, att rätt behandling och omhändertagande dröjer, och patienterna riskerar komplikationer.

Det kan förstås bero på att det har funnits en akutmottagning på Uddevalla sjukhus tidigare, men för att ytterligare bidra till förvirringen får den som slår upp 1177 på webben läsa att den som blir akut sjuk på kvällar, nätter och helger, kan vända sig till Närakuten i Uddevalla.

Men revisorernas huvudsakliga kritik går ut på att det är så många olika nämnder och styrelser inblandade i driften av Närakuten att den ena handen inte riktigt vet vad den andra gör. Skärp upp ansvar, rutiner, uppföljning och kontroll är budskapet.