Romska boplatser tar plats i historieböckerna

1:19 min

Svenska romers historia har i stort sett varit osynlig i statliga museisamlingar, men nu ska det bli ändring på det.

Historiska museet, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård ska tillsammans med Sveriges romer samla in berättelser men även undersöka lägerplatser från 1900-talet i och omkring Stockholm. Fred Taikon, ordförande i kulturföreningen É Romani Glinda säger att man lägger till ett kapitel i historieskrivningen.

– det känns jättebra. Nu ska vi bland annat kartlägga romska boplatser i Stockholm och dess utkanter.

Vad har du själv för relation till de här boplatserna?

– Jag växte själv upp på en av de mer kända boplatserna, under tågbron i Årstaviken, som man kallar Tanto idag.