Expert: Abbas Sverigebesök ger stöd för hans linje

4:12 min

Palestinas president Mahmoud Abbas besök i Sverige stärker och ger legitimitet till hans politiska linje, säger mellanösternexperten Björn Brenner. 

– När det blir någon framgång för Abbas, som med det svenska erkännandet av Palestina, så har det betydelse för honom därför det ger honom legitimitet och visar att han åstadkommer någonting, säger Björn Brenner på Försvarshögskolan.

Det är första gången som Palestinas president Mahmoud Abbas besöker Sverige. Det är den svenska regeringen som bjudit hit honom med förhoppningen att kunna få igång fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestina igen.

Enligt utrikesminister Margot Wallström var det svenska erkännandet av Palestina förra året det första steget mot en ny fredsprocess, och nu när Abbas är i Sverige så ska alltså regeringen ta det andra steget och tycka till om hur förhandlingarna kan gå till.

Men även om regeringen lyckas få Palestina att ta ett steg närmre att ta upp fredsförhandlingarna igen så riskerar det att få Israel att i sådana fall ta ett steg åt motsatt håll, säger mellanösternexperten Björn Brenner på Försvarshögskolan.

– För att det ska kunna åstadkommas något avtal eller närmande mellan palestinierna och israelerna så krävs det att båda sidor tar steg närmre varandra och i detta fallet så tror jag nog att Sverige kan åstadkomma att palestinierna tar ett steg närmre Israel vare sig man vill det eller inte. Problemet är bara det att man i sådana fall trycker bort Israel ett steg längre bort från palestinierna, vilket innebär att avståndet mellan parterna kommer att vara detsamma nu som innan, säger Björn Brenner.

Björn Brenner säger att även om Sverige har för avsikt att vara neutralt och medla i konflikten mellan de båda staterna så har det svenska erkännandet av Palestina haft ett stort symbolvärde och regeringens inbjudan till Mahmoud Abbas riskerar att tolkas av andra länder som att Sverige nu valt sida.

– Den svenska synen är egentligen inte alls att vi tar palestiniernas sida. Problemet är bara det att i resten av världen så uppfattar man det precis så: Att Sverige tar ett steg bort från Israel. Så frågan är om det är viktigare hur man uppfattas eller vilka intentioner man har. I detta fallet skulle jag säga att det är hur man uppfattas, så det är problematiskt, säger Björn Brenner.

Än så länge har det planerade besöket inte fått några effekter på relationen mellan Sverige och Israel, enligt Björn Brenner, men han säger att stämningen mellan de båda länderna fortfarande är spänd.

– Inte just det här besöket. Men som vi har sett de senaste månaderna så har erkännandet av Palestina haft väldigt stora effekter. Vi får se hur det hela utvecklar sig, men relationerna mellan Israel och Sverige är fortfarande mycket spända. Det ska vi komma ihåg, säger Björn Brenner.

Björn Brenner tror att den som har mest att vinna på kvällens och morgondagens besök är just Abbas själv. Han säger att det officiella besöket legitimerar hans politiska linje internationellt och att det kan ge honom starkare stöd bland sina väljare. Något som verkligen kan behövas, för det är en president med ett svagt politiskt stöd som besöker Sverige, säger Björn Brenner.

– Han har ett svagt stöd bland sina politikervänner och han har ett oerhört svagt stöd på Gazaremsan. Där hävdar man att Mahmoud Abbas inte ens är Palestinas president, utan att det snarare är det palestinska parlamentets talman Aziz Duwaik och att Mahmoud Abbas har gått ut för länge sen. Så till Sverige kommer en president som egentligen inte erkänns som landets president av halva den nationella politiska arenan, säger Björn Brenner.