Hoffice och kreativitet

15 min

Har du hört om den nya trenden Hoffice där människor som i normala fall arbetar hemma går hem till någon annan för att jobba där? På vilket sätt kan en annans hem göra oss mer kreativa? Till studion kommer frilandsjournalisten, författaren och hofficevurmaren Agneta Lagercrantz, men också kreativitetsforskare Farida Razulzada från Lunds universitet.