Få får sin a-kasserätt ifrågasatt i länet

Fler arbetslösa får sin rätt till arbetslöshetsersättning ifrågasatt, visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Under första kvartalet 2005 ifrågasatte arbetsförmedlingarna 2 416 personers rätt till a-kassa. Motsvarande siffra i fjol var 1 580.

Men skillnaderna mellan de olika länsarbetsnämnderna är stor. Flest ifrågasättanden per tusen ersättningssökande har Kronobergs län.

Blekinge ligger bland de lägsta länen tillsammans med Jämtlands, Gotlands och Hallands län.

Enligt IAF beror olikheterna troligen på att arbetsförmedlingarna tillämpar reglerna i arbetslöshetsförsäkringen olika.

Ökningen av antalet ifrågasättanden handlar främst om att arbetsförmedlingarna anser att de arbetslösa inte sökt arbete så aktivt som regelverket föreskriver. Att de arbetslösa låtit bli att söka arbete eller tackat nej till lämpligt arbete är däremot inte så vanligt.