Mycket bakterier i snabbmat

När miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö tidigare undersökte butiker, som sålde semlor, upptäcktes brister i både märkning och hantering. De resultaten finns med när Livsmedelsverket i Uppsala nu har sammanställt resultaten av en lång rad undersökningar i landets kommuner.
Rapporten visar att färska smörgåsar och bakverk, som säljs i livsmedelsbutiker och bagerier, ofta innehåller för mycket bakterier. Bakterieförekomsten innebär dock sällan någon allvarlig risk att bli sjuk, konstaterar man på Livsmedelsverket.