Jägare vill få lov att försvara sina hundar mot varg

Jägare vill få rätt att skjuta när deras hund blir angripen av varg. Idag är det straffbart. Och hundägaren riskerar ett halvt års fängelsestraff om han skjuter trots allt.

Frågan diskuterades vid Svenska jägareförbundets årsstämma i Umeå. Jägarna var för övrigt mycket kritiska mot regeringens rovdjurspolitik över huvud taget.
- Rovdjurspolitiken är på väg mot ett haveri, sa Jägareförbundets ordförande Owe Wictorin.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist förklarade att hon kan tänka sig att ge lov att skjuta varg som attackerar inhägnad tamboskap. Däremot inte för att skydda jakthundarna. Detta eftersom det blir svårt att bevisa att hundarna angripits, ansåg jordbruksministern.