Alkohol bakom skoterolyckor

Alkoholen fortsätter att skörda offer bland snöskoterförarna. I vinter har åtta personer omkommit och ingenting tyder på att andelen olyckor med berusade förare har minskat.
De senaste tio åren har 102 personer i Sverige omkommit i olyckor med snöskoter. Det visar statistik från olycksanalysgruppen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som följt utvecklingen sedan mitten av 1980-talet. Männen är i klar majoritet (92 procent) och i de flesta fallen är alkohol en olycksorsak. Lagstiftningen är densamma som för bilförare, men medan alkohol på vägarna finns med som orsak till cirka 20 procent av dödsolyckorna, är andelen när det gäller snöskoter hela 70 procent. Alkoholhalten ligger i genomsnitt på 1,7 promille men många förare har haft betydligt mer än så i blodet när olyckan skedde. De flesta olyckor inträffar på sjöar och i många fall drunknar föraren efter att ha kört genom isen eller ut på öppet vatten. Det är också vanligt att föraren i hög fart tappat kontrollen över skotern och vält. De flesta olyckorna inträffade kvälls- och nattetid under veckoslut.