Motorfel tvingar Volvo återta bilar

Volvo kan tvingas att återkalla hundratusentals bilar från åren 1999–2001 efter att ett allvarligt fel upptäckts på den elektroniska bränsleinsprutningen i motorn.

Christer Gustafsson, presschef på Volvo, säger att Volvo ännu inte beslutat om bilarna ska återkallas eller om kundena på eget initiativ måste uppsöka en Volvoverkstad.

– Om det uppstår driftsstörningar ska naturligtvis kunden gå till en Volvoåterförsäljare och få hjälp med att åtgärda detta. Vi diskuterar också om vi aktivt ska gå ut till kunder och tala om att de ska inställa sig till en återförsäljare. Hur det ska gå till diskuteras och det får vi återkomma till, säger presschefen Christer Gustafsson.

Det handlar om problem med den elektroniska bränsleinsprutningen i motorn. Felet har upptäckts på olika Volvo-modeller med fem eller sex cylindrar från åren 1999 till 2001.

Känner till problemet
Hos Volvo är felet väl känt, eftersom en effekt av felet är ökade utsläpp av avgaser.

I Kalifornien, där miljökraven är hårda, har myndigheterna redan slagit ned på felet och krävt en bättre lösning för att minska utsläppen.

Men det handlar inte bara om avgasutsläppen. Upprörda Volvoägare har hört av sig till Volvo efter att ha drabbats av oförklarliga motorproblem, säger Christer Gustafsson.

– En del kunder har upplevt att motorn inte fungerar som den ska. Den går ner till tomgång i värsta fall, säger presschefen.

Stannar bilarna då?

– Ja, det kan hända. Framför allt får man inte ut någon kraft ur motorn, säger Christer Gustafsson.

Hur många bilar som berörs vet inte Volvo. Enligt tidningen Los Angeles Times så finns det runt 300 00 bilar enbart i USA med den här förgasaren.

I Sverige är antalet cirka 120 000 bilar, enligt Göteborgs Posten.

Volvo lovar att felet ska rättas till utan att bilägarna behöver betala ur egen ficka. För Volvo kan det bli en kostnad på över en miljard kronor.

Sören Granath
soren.granath@sr.se