Satsning på sommarjobb

Antalet anmälda lediga sommarjobb ökar med nästan en tredjedel i år jämfört med förra året, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams. Men trots det satsar regeringen och Ams även i år på kommunala sommarjobb för särskilt utsatta grupper som unga med invandrarbakgrund.
Satsningen i fjol var dock inte särskilt framgångsrik. Av de drygt 30 000 sommarjobb för gymnasieungdomar som landets kommuner ordnade förra året gick bara 15 procent till unga med invandrarbakgrund - trots att deras andel av åldersgruppen enligt SCB är 23 procent.