Expert kräver bättre samordning mot jihadism

3:38 min

Samordningen av insatser på lokal nivå för att bekämpa jihadism är för dålig i Sverige. Bättre ställt är det i grannländerna, säger terrorismforskaren Magnus Ranstorp.

– Jag har besökt både Danmark och Norge och sett hur arbetet ser ut i exempelvis Köpenhamn, Århus och Oslo. I de här städerna tar man det här riktigt seriöst. Man jobbar målmedvetet. Man har konkreta fall och man kan mäta hur många fall man har haft och vad man har gjort i konkreta tilltag. Det kan man inte på samma sätt i de svenska städerna, säger Magnus Ranstorp, terrorismforskare vid Försvarshögskolan.

Det förebyggande arbetet mot jihadism i Sverige är inte tillräckligt strukturerat eller samordnat och genomslagskraften är begränsad, menar terrorismforskaren Magnus Ranstorp. Till skillnad från hur arbetet ser ut i grannländerna Norge och Danmark stannar ofta insatserna på diskussionsnivå i Sverige, säger han.

Även om det långsamt går framåt, med Mona Sahlin som nationell samordnare mot extremism, efterlyser Magnus Ranstorp att polisen och andra myndigheten blir bättre på att samarbeta och han föreslår dessutom att det införs en speciell hjälplinje dit man kan ringa om man misstänker att någon håller på att radikaliseras.

– Man måste strukturera arbetet. Sociala insatsgrupper måste skapas. Exempelvis borde representanter för Socialtjänsten, Polisen och eventuellt skolor och fritidsgårdar bättre samordnas. Man måste också reagera snabbt. Dessutom bör ha en hjälplina att ringa till. Det är kanske bäst att strukturera den lokalt. Man kan också ha en nationell hjälplina, men man måste få ut det lokalt, säger Magnus Ranstorp.

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamism bygger framförallt på enskilda eldsjälars insatser runt om i svenska städer, säger han. Och i dagsläget är de för få och får för lite stöd i sitt arbete.

– Det finns väldigt få krafter som försöker motverka den rekrytering som sker i framför allt de stora städernas förorter. Det finns vissa ideella föreningar. Somaliska riksförbundet har utmärkt sig som att ha tagit ett ansvar kring framförallt somalier som reser ner. Det finns några fåtal andra föreningar, men utöver det så är det väldigt lite som sker på den här arenan.

En stor anledning till att arbetet för att motverka terrorism i Sverige har hamnat på efterkälken tror Magnus Ranstorp bygger på att samhällsdebatten sedan den 11 september har varit för naiv här. Trots att Sverige redan haft ett självmordsattentat, på Bryggargatan i Stockholm 2010, har man inte diskuterat farorna med just den islamistiska extremismen tillräckligt mycket, säger han.

-- När det gäller terrorbekämpning och när det gäller vad som hänt efter 11:e september 2001 så har den svenska debatten varit naiv. Det har varit ett stort motstånd också från aktörer inom samhället. Man vill liksom inte se vad det är egentligen som sker, vad allvaret är i olika former av extremism. Det har varit framförallt svårt att ta till sig att den här islamistiska våldbejakande extremismen finns och hur man ska hantera den. Mycket har att göra med hur debattklimatet har varit i relation till de här frågorna. Och då syftar jag på Sverigedemokraterna, på invandringspolitiken och så vidare. Allt det här vävs in och det skapar liksom en atmosfär, säger Magnus Ranstorp.