Sju av tio socialsekreterare funderar på att byta jobb

2:17 min

Sju av tio socialsekreterare i Västernorrland överväger att söka arbete utanför socialtjänsten, visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, där 153 personer svarat på frågor. 

Jobbar du inom socialtjänsten? Hur upplever du arbetssituationen? Berätta i kommenteringen. 

Socialtjänsten i Sundsvall har den senaste tiden beskrivits som en verksamhet i kris, många har slutat, arbetsbelastningen ökar och många upplever att de inte hinner ge utsatta hjälp i tid. 

– Jag har sökt andra jobb men sedan valt att stanna för jag hoppas att det ska bli bättre, säger Helena Silfvernagel.

Hon och hennes kollegor Anna Svensson och Anna Eng, som jobbar med vuxna med missbruksproblem i Sundsvall, har alla tre varit inne på att söka nya jobb.

– Jag har också sökt andra jobb men valda att stanna ändå eftersom jag gillar det här jobbet. Jag hoppas att det ska lösa sig så att det blir en dräglig arbetssituation, säger Anna Svensson.

Anna Eng har också funderat på att byta jobb.

– Det här är väldigt ofta ett tufft jobb, säger hon.

Anna Eng, Anna Svensson och Helena Silfvergnagel jobbar i en grupp tillsammans med tre andra med ärenden som berör vuxna med missbruksproblem i Sundsvall. Gruppen har fått extra resurser och skulle egentigen vara åtta personer. Två tjänster är vakanta eftersom det är svårt att rekrytera socialsekreterare.

– Som en del måste man se över löneläget. Vi ligger rätt lågt i jämförelse med andra socionomjobb, vilket gör att många söker andra jobb. Vi har en hög arbetsbelastning och stort ansvar, men lönen är inte satt efter det, säger Anna Svensson. 

Hälften av de tillfrågade i Novus undersökning säger att de har en för hög arbetsbelastning och hinner inte med sina arbetsuppgifter. I just Helena Silvernagel, Anna Svensson och Anna Engs arbete är det personer med missbruksproblem, som inte är så allvarliga att de behöver tvångsvård, som drabbas när de inte hinner med det de ska.

– Det är jobbigt att veta att de personer jag inte hann med en viss dag är människor som far illa. Vi jobbar med missbrukare och beroende är en sjukdom som man kan dö av, så i värsta fall kan personen dö när jag inte hinner med det jag ska. I värsta fall går man hem med en ångest. Det är inte så varje dag, men i vissa fall känns det så, säger Helena Silfvernagel. 

Det här är inte den första rapporten som visar på brister inom socialtjänsten i Sundsvall. I förra veckan kom en rapport från Kommunhälsan som visade på problem som otydligt ledarskap, anställda som känner sig kränkta och att många upplever att ledningen bara fokuserar på det ekonomiska resultatet. Veckan innan visade socialsekreterare sitt missnöje över den pressade arbetssituation genom att lämna över ett protestbrev vid socialnämndens sammanträde.

Kritiken tas på allvar och det jobbas med frågorna, enligt socialdirektör Torbjörn Stark.

– Det är viktigt att ha med medarbetarna i detta. Vi jobbar med lönefrågan, kompetenesutveckling och att det ska vara möjligt att ha mentorer, säger han.

Kan det bli aktuellt att höja löner?

– Det är en prioriterad fråga för många och i kommande lönerevisionen ska socialsekreterarna prioriteras.