Vart femte självmord kopplat till arbetslöshet

2:11 min

Vid så mycket som vart femte självmord kan arbetslöshet vara en bidragande orsak, och mönstret är liknande i stora delar av världen. Kopplingen mellan självmord och arbetslöshet är väl känd sedan tidigare, men att den är så stark förvånar experter.

I en stor studie, som publiceras i tidskriften the Lancet Psychiatry, har man jämfört självmordsstatistik med arbetslöshetssiffror från 63 länder. Under perioden 2000 till 2011 tog 233 000 personer per år livet av sig i de länderna, och 45 000 av de årliga fallen kunde kopplas ihop med arbetslöshet.

– Det var en av överraskningarna från studien, att det var så mycket som 20 procent, det vill säga vart femte självmord, som man kan relatera till arbetslöshet, säger professorn i socialmedicin Per-Olof Östergren vid Lunds Universitet.

Det här är viktig kunskap säger experten på förebyggande av självmord, Danuta Wasserman från Karolinska Institutet. Men man ska komma ihåg att självmord ofta har flera orsaker.

– Vi vet att de som tar livet av sig inte gör det på grund av en enda orsak. Arbetslösheten kan bli den sista droppen i den totala livssituationen.

Studien visar att antalet självmord börjar öka i samhällen omkring ett halvår innan arbetslöshetssiffrorna stiger. Perioden fram till att man verkligen förlorar jobbet är fylld av oro, man kanske har varslats eller vet att arbetsgivaren har ekonomiska problem, säger Per-Olof Östergren från Lunds Universitet.

– Tidigare har man diskuterat hur lång tid det tar innan det slår igenom, här visar det sig att det till och med kommer innan arbetslöshetssiffrorna stiger. Den ekonomiska nedgången börjar ju innan arbetslösheten börjar ramla iväg.

Tidigare forskning har visat att Sverige och Finland klarar sig något bättre än andra länder, och en förklaring kan vara att de sociala skyddsnäten som finns bromsar.

Det är avgörande med insatser för de som blir av med jobbet, säger professor Danuta Wasserman.

– Åtgärder för personer som blir arbetslösa eller varslade så att de kan tala med andra i samma situation. Det värsta är att inte tala med någon och låsa in sig i sin desperation och depression.