Skåne motarbetas i Stockholm

SKÅNE: Region Skåne fick inte så mycket självstyre och inflytande över den regionala utvecklingen som det var tänkt.
Statsvetaren Malena Rosén vid Lunds Universitet konstaterar i en ny rapport att regeringens departement inte ville dela med sig av makten när det skulle förhandlas om pengar till regional utveckling. - På departementen och toppskikten inom departementen har det varit ganska tydligt att man inte har varit så intresserade av det här arbetet. När region Skåne bildades var det meningen att det skånska inflytandet skulle öka över hur man använder pengarna till olika regionala utvecklingsprojekt. Det skulle ske i förhandlingar mellan regionen och staten och skrivas in i tillväxtavtal. Men doktoranden Malena Rosén hävdar att när det kom till kritan så ville inte regeringens departement och dom statliga verken ge ifrån sig bestämmanderätten. - Förmodligen hade utvecklingen blivit bättre om staten hade agerat mer flexibelt. Men även Region Skånes agerande i starten har påverkat resultatet. - Region Skåne kanske hade kunnat agera lite starkare, om man från början varit enig på det regionala planet. Nu var man själv en splittrad aktör från början vilket gav lite sämre förutsättningar i starten.