EU-projekt kartlägger renskötseln

En ny studie ska visa att renskötselns ekonomi är bärkraftig och att renskötseln är mer än bara en näring. Det är ett nytt EU-projekt som Umeå Universitet håller i.

Björn Linder, är projektassistent och han vill visa på vilka värden det finns inom renskötseln, inte bara de ekonomiska. Tidigare rapporter i Sverige har pekat på att lönsamheten är väldigt låg bland renskötselföretag.
Det finns rapporter som pekar ut renskötseln som en samhällsekonomisk belastning. Frågan är då om dessa rapporter gett en korrekt bild av renskötselns ekonomiska verklighet. Björn Linder tror inte det. Därför tror han att deras projekt ska ge en annan bild.
 -  Det måste finnas andra värden inom renskötseln. Vi vill visa att det handlar om en livsform, en livsstil, säger Björn Linder.