Manifestation för humanare flyktingpolitik

50-tal personer deltog i manifestationen i Trollhättan för en humanare asyl- och flyktingpolitik på onsdagen.
Intitiativtagare var Kristdemokraterna och bland talarna fanns också Centerpartiet, Röda Korset och Rädda barnen representerat.

Manifestationen stöder det så kallade Påskuppropet som Sveriges Kristna Råd startat.

Påskuppropet har följande ståndpunkter:

  • Vi sörjer över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om
  • uppehållstillstånd i vårt land
  • Vi välkomnar ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet
  • Vi uppmanar den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt alla dem som vägrats asyl i vårt land
  • Vi kräver att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt