Striden om stallet Stora Torp går vidare

3:52 min

Göteborgs kommun har sagt upp avtalet med Stora Torps ridklubb. Nu engagerar sig medlemmarna för att försöka rädda stallet. 

Striden om stallet Stora Torp har pågått under flera år. Göteborgs kommun har konstaterat att stallet Stora Torp i Delsjöområdet är  i mycket dåligt skick.

Därför har  avtalet med ridklubben sagts upp - vilket många protesterar mot. Inte bara ryttarna utan även människor som promerar i området och som uppskattar den gamla kulturmiljön. Nu vill ridklubben att Förvaltningsdomstolen ska avgöra frågan. 

– Det finnes ett renoveringsbehov, men stallbyggnaderna kan stå i nuvarande skick i tio år till, säger Louise Katsler Waas, ordförande i Stora Torps ridklubb. Hon är också kritisk till hur kommunen slarvat med underhållet under åren.

– Vi betalar ju en arrendeavgift varje år och vi ser inte riktigt vad vi får för den.

Jahja Zeqiraj,  socialdemokratisk ordförande i Göteborgs kommuns fastighetsnämnd tror inte att verksamheten kan vara kvar medan man renoverar.

-- Vi måste se till att byggnaderna är säkra så då måste vi tömma lokalerna under tiden.

Men de göteborgare som oroar sig för att området kommer genomgå alltför stora förändringar kan vara lugna enligt Jahja Zeqiraj.

– Från stadens sida värnar vi kulturmiljön och vi vill att byggnaderna ska finnas kvar.