Få läkare till sjuka på äldreboenden

Det är väldigt svårt för personal på äldreboenden att få tag på en läkare om någon blir akut sjuk. Bara var tionde sjuksköterska i äldreboenden säger att det alltid går att få tag på läkare för akuta hembesök.

Socialstyrelsen har undersökt 419 äldreboenden i landet och slår fast att tillgången på läkare måste bli mycket bättre. Läkarna måste också kunna mer om äldres sjukdomar.

Ett annat problem är att det bara finns hälften så många dietister nu som det gjorde 2002.

För det mesta saknas vårdprogram för sjukdomar, som demens och diabetes, som är vanliga bland äldre.