V och mp kräver avgiftsfri skola

Uppdaterad 17:54
Inga avgifter alls i skolan, det kräver vänsterpartiet och miljöpartiet. Utbildningen i grundskolan ska vara kostnadsfri, men idag får en ”obetydlig kostnad” tas ut. Enligt kritikerna har det lett till att allt fler avgifter tas ut från föräldrarna.

Orsa är en av de kommuner som tidigare bröt mot lagen.

– I vår kommun som i många andra finns det många elever som inte har råd att följa med på aktiviteter som friluftsdagar och klassdagar. Det tas hundra kronor här, tvåhundra konor där. Det blir mycket pengar varje termin och det gör att vi får en ojämlik skola, säger kommunpolitikern Sara Källgarn.

Idag får en ”obetydlig kostnad” tas ut, men enligt kritikerna har den skrivningen lett till att allt fler avgifter tas ut från föräldrarna.

Skolorna har hittat ett kryphål
Utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Det gäller också skolmaterial, måltider och skolresor. Men idag säger skollagen att det också är tillåtet för skolorna att ta ut en obetydlig kostnad vid enstaka tillfällen.

Den formuleringen har enligt kritikerna blivit ett välanvänt kryphål för skolorna. Alltifrån pennor till matsäck och bussbiljetter kan ses som obetydliga kostnader.

Därför gör miljöpartiet och vänsterpartiet gemensam sak och kräver att skollagen ska skärpas. Inga avgifter ska vara möjliga i framtiden, säger Mikaela Valtersson som är talesman för miljöpartiet i skolfrågor.

– Man kan se att det dragit iväg ganska mycket i kommunerna, man har börjat göra allt vidare tolkningar av vad som kan vara tillåtet. Det blir allt mer avgifter på allt från att betala miniräknare till skolresor, matsäck, studiebesök och bussbiljetter.

En tredjedel tar ut olagliga avgifter
Just nu förhandlar de båda partierna med regeringen om hur en framtida skollag ska se ut.

Majblommans Riksförbund gjorde förra året en undersökning där man kontaktade landets kommuner och frågade vilka avgifter man tar ut i skolan.

I Orsa beslutade kommunen förra året att det fick vara slut på avgifterna. Men enligt Majblommans riksförbund bryter var tredje kommun mot skollagen genom att ta ut felaktiga avgifter.

– 37 procent av alla barn som fick bidrag förra året fick det till skolaktiviteter och olika hjälpmedel, säger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

Det är förbjudet att ta betalt för skolmaterial, verktyg som miniräknare och resor som sker i skolans regi och på skoltid. Däremot är det enligt Skolverkets tolkning okej att samla in tusenlappar från föräldrarna och åka utomlands om det sker utanför skoltid.

Oro för att skolorna inte har råd utan avgifter
Det finns oro för att en ändrad skollag skulle leda till att fler skolor inte längre har råd att anordna skolresor, studiebesök och andra aktiviteter.

Men att avgifterna skulle vara nödvändiga avfärdas helt av vänsterpartiets Lennart Gustavsson.

– Om delar i den obligatoriska undervisningen är av en sådan karaktär att man måste ta betalt, då är det någonting annat som är fel, säger han.

Andreas Öbrink
andreas.obrink@sr.se