Sisu-nyheter på svenska vecka 18: Invandrare läser dåligt svenska tidningar

Orback får utredning om förvaltningsområde den 24 maj. Åländsk sjöfart på agendan på toppmöte. Invandrare läser dåligt svenska tidningar. Monika Fagerholm kandidat för Fröding-stipendium.

Orback får utredning den 24 maj

Riksdagsledamot Paavo Vallius lämnar över sin utredning kring utvidgningen av det finskspråkiga förvaltningsområdet till minoritetsminister Jens Orback den 24 maj. Utredningen kommer att innefatta två delar, där den första innehåller förslag som angår alla de fem nationella minoriteterna. Den andra delen handlar om utvidgningen av det finskspråkiga förvaltningsområdet till Mälardalen. Vallius presenterade riktlinjerna för sin rapport i veckan i Haninge.
(SR Sisuradio/ Leena Salonen)

--

Åländsk sjöfart på agendan på toppmöte

Ett nytt tonnageskattesystem i höst i Sverige och ytterligare ett nytt Tallink-fartyg. Det är två argument Ålands landskapsregering har med sig till toppmötet i Helsingfors där ett av diskussionsämnena är att försöka åstadkomma en långsiktig sjöfartslösning.

- Gör Finland inget ökar hotet om utflaggning igen, konstaterar finansminister Lasse Wiklöf (s).

Sjöfarten står för 40 procent av Ålands bruttonationalprodukt.
(SR Sisuradio/ Marjaana Kytö)

--

Invandrare läser dåligt svenska tidningar

Invandrare läser i snitt tidningar mer sällan än infödda svenskar, framgår ur ny forskning som lagts fram vid Göteborgs universitet. I en av de invandrartäta områdena i Göteborg läser endast 20 prosent Göteborgsposten mot 85 procent i områden med en majoritet svenskfödda. Det är Valpuri Mäkinen, magister i statsvetenskap, som har undersökt invandrares intresse för tidningsläsning.
(SR Sisuradio/Jukka Tuominen)

--

Monika Fagerholm kandidat för Fröding-stipendium

Uppsala studentkår har valt finlandssvenska författaren Monika Fagerholm till en av kandidaterna till Gustaf Fröding -stipendiet. Stipendiet som delas ut vart tredje år är på 105 000 kronor. Fagerholm tävlar om stipendiet med författarna Johanna Nilsson och Carl-Johan Vallgren. Studenterna röstar fram en vinnare till mitten på maj. Monika Fagerholms nyaste roman, Den amerikanska flickan, kandiderar också till nordiska litteraturpriset.
(SR Sisuradio/ Leena Koivuneva)