Svårare för civilanställda få nya försvarsjobb

Det blir betydligt svårare för de civilanställda på P10 att få nya jobb jämfört med vad det är för militärerna. Orsaken är att det finns färre vakanta tjänster för de civilanställda och en del jobb finns på orter långt ifrån Mälardalen. Det säger Hans Monthan,klubbordförande i fackförbundet Seko försvar i Strängnäs.  

De flesta officerare på P10 - 85 procent - har redan erbjudits nya jobb inom försvaret, men det är svårare för de civilanställda. Uppskattningsvis 50 av 170 civilanställda medlemmar inom Seko har hittills erbjudits jobb inom försvaret på annan ort.

Men det svåra är att förena arbetsgivarens erbjudanden med den enskilde individens önskan att få ett annant jobb i närheten av där man bor, enligt Seko. Det är behovet på kvarvarande förband som styr vilka som erbjuds jobb.

Just nu pågår en rekryteringsprocess med flera möten och även om Seko:s ordförande Hans Monthan är förhoppninsgfull, så tror han att fler civila än militärer kommer att sägas upp.