Dålig hemberedskap vid kris i landet

1:51 min

Vi klarar självförsörjningen högst ett dygn visar ny studie. Så nu ska vi i Sverige bli bättre på att klara oss i hemmet en längre tid vid en allvarlig kris. Helst bör vi ha en hemberedskap med till exempel campingkök och konserver för åtminstone tre dygn, menar experter.

En ny studie konstaterar nämligen att de flesta bara skulle klara sin självförsörjning med mat och vatten i högst ett dygn om viktiga samhällsfunktioner slås ut.

Hur länge skulle du klara dig utan el och vatten i hemmet?

– Inte länge alls. Man är så beroende av all elektronik som man har. Man har ju mat i kylskåp till exempel. Det hade nog varit tjugofyra timmar sedan hade man nog haft lite panik tror jag, säger Tim Eliasson från Göteborg.

Han tror att oron skulle bli stor efter tjugofyravatten timmar utan el och vatten hemma. Så ser det ut för de flesta i dag bedömer landets beredskapssamordnare.

Efter den stora skogsbranden i Västmanland förra året har Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan undersökt saken på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB, där Stefan Anering är enhetschef.

– Jag skulle tro att vi här i Sverige känner oss väldigt trygga och vi har en stor tilltro till att myndigheterna tar hand om det här. Och kanske en lite för stark tilltro ibland och inte heller har kunskap om att vi den första tiden behöver ta ett eget ansvar. För att myndigheternas resurser behöver kanske gå till dem som till exempel inte kan ta ett eget ansvar av olika anledningar, säger Stefan Anering.

På en checklista för beredskap i hemmet skulle det till exempel kunna stå; ficklampa, batterier till en radio, vattendunkar, värmeljus, torrmat och konserver, och campingkök.

Resultatet av analysen, att vi skulle klara vår självförsörjning i högst ett dygn, måste kunna förbättras, menar Stefan Anering. I en tid där klimat och miljö till exempel riskerar leda till flera kriser i vår närmiljö vore det bra om folk klarar hushållets grundläggande behov i ungefär tre dygn.

Under året kommer myndigheten nu satsa på flera informationskampanjer ute i kommunerna för att öka hemberedskapen.

– Man kanske har ett badkar så man ändå har möjlighet att tappa upp vatten så att man klarar sig ett tag. Det är kanske så att man kan köpa vatten i affärer och så vidare. Men man vet ju heller inte hur snabbt de lagren tar slut. Nu har ju inte affärer några större lager längre. Det kan ju också vara så att bankomater och kreditkort inte fungerar när det är ett större strömavbrott. Så då kan det också vara bra att ha lite kontanter hemma, säger Stefan Anering.

En som gärna vill vara mer förberedd hemma är Yadi Neyad från Göteborg.

– Jag bodde i Örebro tidigare med vattentornet Svampen, och ett tag kunde man inte dricka vattnet. Så man borde ha något i åtanke om att det är möjligt att det kommer upp något sådant alltså, säger Yadi Neyad.