Konkurrensverket om byggkartell

Efter lördagens avslöjande om en ny misstänkt kratell inom byggbranschen, säger konkurrensverkets generaldirektör Ann-Christin Nykvist att det finns en kultur hos byggföretagen som sätter samarbete före konkurrens. Det är minst en anställd på Skanska som tipsat ett golvföretag om anbud från konkurrenter.
Kartellbildningar innebär att företag hjälps åt att hålla priserna uppe på en viss nivå eller att man delar upp marknaden mellan företag.