Vid dagens början

Lördag den 7/5, 2005

Allt förändras - möjligheter.

Viryabodhi (Anders Sjöberg) har varit buddhist i drygt tjugo år och förundras fortfarande över lärans djup och rikedom.

Han arbetar på Stockholms Buddhistcenter, leder kurser och ansvarar för verksamheten.

Viryabodhi skriver en del, bl.a. i den nystartade tidskriften Buddhism-nu.

Han drömmer om att få ägna sig mer åt skrivande och reflektion en gång i framtiden.

Producent: Jerker Jansson, SR Samhälle