Hamnblockad i Malmö och Helsingborg

Hamnarbetarförbundet kräver nu bland annat ett eget kollektivavtal och inför en övertidsblockad med början till helgen. Hamnarbetarförbundets övertidsblockad får konsekvenser för hamnarna i Malmö och Helsingborg.

Blockaden sträcker sig över helgen, och även nästa helg blockeras hamnarna mot övertidsarbete. Från den 3 juni gäller blockaden tills vidare. I Malmö blir konsekvenserna relativt små.

Enligt avdelningsordföranden Bertil Bruhn kan lossningen av Toyotabilar störas. I Helsingbord, där hälften av hamnarbetarna tillhör hamnarbetarförbundet är det ännu oklart hur övertidsblockaden kommer att slå.

I Helsingborg, där hälften av hamnarbetarna tillhör hamnarbetarförbundet kan fler kunder drabbas, men stuverichef Fredrik Åsare är alltså ännu osäker hur blockaden kommer att slå i Helsingborg.

- Kanske måste man omdisponera fartyg till andra hamnar där man kan få arbetet utfört. I Helsingborg arbetas mest på ordinarie tid, men om företagen inte får ut sina varor så blir det dyrare för företagen att få ut sina varor, och även hamnen kan få minskade inkomster, säger Fredrik Åsare är stuverichef i Helsingborgs hamn.