Tjuvjakt på skogsbolagsmark

Polisen i Sveg har fått in anmälan om tjuvjakt på älg.

Det är ett av skogsbolagen i området som funnit flera plastsäckar med slaktrester i trakterna av Lövnäsvallen.

Av innehållet i säckarna har man kunnat räkna fram att det handlar om en ko , en kalv och två fjolårskalvar.