Jakten och fisket viktigt i Norrland

Jakt och fiske har stor betydelse för svenskarna och störst är betydelsen för dem som bor i bland annat Jämtlands län.

Enligt en undersökning som gjorts av forskningsprogrammet Fjällmistra svarade mellan 30 och 40 procent av hushållen här att de har en jägare i familjen och nästan två av tre hushåll har någon som är fiskare.