Fler förskoleplatser i Västerås

Det blir ytterligare förskoleplatser i centrala Västerås, bland annat genom att Blåsboskolans förskola byggs ut med två avdelningar.

Utbyggnaden av Blåsboskolans förskola, som beräknas komma igång tidigt i höst och ska vara klar i februari nästa år, ska ge 35 nya platser.

50 nya platser skapas också på Norra Källgatan, och nyligen har man starat en förskoleavdelning på Emausskolan.

Enligt Västerås stad har antalet barn i centrum ökat med det ökande bostadsbyggandet, och därför behövs det nya förskole-platser.