Frivilliga ska förebygga brott

BROMÖLLA. Efter den senaste tidens många butiksinbrott i Bromölla startar kommunen ett projekt med frivilligt brottsförebyggande arbete.
Under namnet ”Nattögat” ska en grupp med bland andra representanter för kommunen, polisen och intresserade medborgare hjälpas åt.
Vid ett informationsmöte i nästa vecka hoppas gruppen få kontakt med frivilliga som kan ställa upp och se till hus, bilar och företag under nattens timmar.