Blå Portens abborrar efter Charles Emil Hagdahl

I meny vecka 18

425 gr. fisk
60 gr. smör
1 hand full grofhackad persilja
2 qvistar hackad grön dill
½ tésked  mjöl
salt
½ matsked vatten

En kastrull belägges med smör, persilja, och därpå de väl rensade, fjällade, sköljda fiskarne, stälda bredvid hvarandra, därpå åter igen persilja, smör, dill, mjöl och sist vatten, men ej mer än en half matsked till hvarje 425 gr. fisk; kokas i slutet kärl och vid icke för stark eld, hvarigenom saften bibehålles. Då fisken är kokt, upplägges den, såsen vispas i kastrullen och slås öfver fisken utan att hvarken spadas eller silas.