Bussprotester från Köpmanholmen

Beslutet att lägga ned 10-turen mellan Köpmanholmen, Bjästa och Örnsköldsvik har fått Köpmanholmenborna att reagera. Protestlistor med närmare 200 namn har lämnats in till kommunalrådet Glenn Nordlund.

-Turen är nästan den viktigaste på hela dygnet, säger Lars Holmström, ordförande i PRO. Många utnyttjar den genom att åka till Bjästa för läkarbesök.

Det blir Byberg och Nordin som tar över busstrafiken i kommunens södra delar. Men det är Länstrafiken och främst kommunen som initierat den nya busstidtabellen. Och för att spara pengar dras nu 10-turen in.

-Jag har samlat in närmare 200 namn och hoppas att kommunen ändrar sitt beslut, säger Manjula Nordin, som initierat insamlandet av namn.

Skrivelser från både samhällsföreningen och PRO har nu också nått stadshuset.

-Ta bort nån tur mitt på dan, istället föreslår Lars Holmström. Men rör inte vår 10-tur på förmiddan!