Fortsatt ras för flygplatsen i Norrköping

Passagerarantalet vid Kungsängens flygplats i Norrköping fortsätter att rasa.

I april minskade antalet passagerare med 35 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror som Luftfartsverket presenterade i dag.

I landet som helhet ökade flygresandet med 8 % under april månad. Den kraftiga uppgången berodde dock framförallt på att påsken i år inföll i april.