Socialstyrelsen kritiserar Ryhov

Länssjukhuset Ryhov får kritik av Socialstyrelsen för hur en läkare utförde ett blodbyte på en nyfödd flicka förra våren. Blodbytet gjorde att den lilla flickan fick en mycket ovanlig och allvarlig stafylockockinfektion.
Den lilla flickan Kajsa hade, när hon föddes,förhöjda värden av gulsot och behövde därför nytt blod. Men blodbytet gjorde att den då tre dagar gamla flickan fick en ovanlig och mycket allvarlig infektion av stafylokocker, som satte sig på både lungor å ryggkotor. Något som gjorde att hon fick ligga fixerad i en gipsvagga i flera månader och det fanns risk för att hon skulle bli förlamad. Men enligt flickans mormor mår hon bra idag och har börjat gå. Men om hon får några men i framtiden vet ingen idag. Den läkare som utförde blodbytet kritiseras nu av socialstyrelsen för att han inte följde de regler som finns om sterilitet under hela processen. När alla slangar hade satts fast tog läkaren av sig skyddskläder och handskar och efter det ska han ha tvingats sätta fast sprutan i den lilla flickans navel igen eftersom den lossnat. Dessutom får länssjukhuset kritik för att det inte fanns tillräckliga instruktioner om vilka rutiner läkarna ska följa när dom byter blod. Socialstyrelsen skriver också i sitt utlåtande att det är mycket ovanligt att nyföddda drabbas av en sådan här stayfylokockinfektion. Bara ett fåtal fall finns dokumenterade i landet, och trots kritiken behöver inte den lilla flickan ha fått infektionen genom blodbytet, för nyfödda kan också få en sådan infektion utan några ingrepp.