Få kommuner har läkare till äldreboenden

Möjligheten att få en läkare till akuta hembesök i äldreboenden är alarmerande liten i bland annat Blekinge.

Det anser Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö som har undersökt över 400 äldreboenden i södra sverige.

Av totalt 49 granskade kommuner i södra Sverige hade bara 4 kommuner en speciell läkare knuten till sina äldreboenden.

Nu slår socialstyrelsen fast att äldres behov av läkarkontakter måste tillgodoses på ett bättre sätt, skriver tidningen Dagens Medicin.