Över hälften av länets kommuner saknar konsumentvägledning på heltid

Bara sex av länets 13 kommuner har en konsumentvägledare på heltid. Det visar en sammanställning som Konsumentverket gjort.

Vissa av de övriga kommunerna saknar helt konsumentvägledning medan andra har en konsumentvägledare överhuvudtaget eller finns det en som bara arbetar några timmar i veckan.

Under det senaste året har resurserna för konsumentvägledningen i landet minskat, konstaterar myndigheten.