Landstingsdirektören sägs upp

1:51 min

Den högsta tjänstemannen på Landstinget i Uppsala län, landstingsdirektör Eva Ljung slutar. Orsaken är en förtroendekris. Hon slutar med omedelbar verkan och får ett avgångsvederlag på 12 månadslöner.

– Vi måste ha ett fullt fungerande samspel mellan politik och förvaltning. Det har inte fungerat fullt ut och då måste man vidta åtgärder, man kan inte avvakta och hoppas. I det här sammanhanget kan man bara konstatera att det har inte funnits fullt förtroende i flödena mellan politik och förvaltning, och då måste vi naturligvis göra någonting åt det. Och det här är en modell vi har valt, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg om varför inte landstingschefen får vara kvar.

Eva Ljung är den tredje landstingsdirektören på raken som får sluta i förtid i Uppsalalandstinget efter friktioner med den politiska ledningen. Före henne var det Kerstin Westholm som fick gå efter beslut av den dåvarande borgerliga landstingsledningen och dessförinnan var det Erik Hemmingsson som slutade i förtid på samma post.

Eva Ljung var tidigare chef för tandvården då hon tillsattes som t f landstingsdirektör i mars 2013, och på hösten samma år blev hon ordinarie landstingsdirektör och kom alltså totalt sett att sitta nära två år på posten. När hon tillsättes ville de rödgröna, som då satt i opposition, ha en annan av de sökande på posten, och nu, bara några månader efter att de rödgröna tagit över makten i landstinget, får hon alltså lämna sin tjänst.

Hon lämnar med ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, hon har haft runt 120 000 kr i månaden och avgångsvederlaget hamnar därmed nånstans runt 1.5 miljoner. Hon frånträder sin tjänst med omedelbar verkan.

- Det var en ny erfarenhet. Det var inte särskilt roligt, det kan jag inte påstå, eftersom jag gillar att jobba. Men jag är en erfarenhet rikare.

- Det är inte roligt för någon. Men på de här posterna så blåser det, man är väl medveten om det, säger Eva Ljung om dagens besked.