Vindelfjällen

Fjällturisten blir aktivare och bekvämare

1:34 min

Det pågår motstridiga trender inom fjällturismen. Å ena sidan ökar efterfrågan på större bekvämlighet och å andra sidan ökar sportiga aktiviteter och tältande.

Sandra Wall Reinius på Mittuniversitetet som forskar om fjällturism berättar om två tydliga trender som går åt olika håll. Fler verkar vilja ha en bekväm fjällsemester då mycket är tillrättalagt. Det behövs fler loopleder, d v s leder som går i en cirkel så man kan starta från sitt boende och komma tillbaka dit samma dag. Å andra sidan ökar också aktiviteterna, det finns dels en ökning av sportiga aktiviteter som t ex moutainbike men också mer traditionell vandring med övernattning i tält.

Sandra Wall Reinius forskar också om hur turisterna reser till fjällen. Man avsätter kortare tid till fjällresan idag, säger hon. Bil är vanligast till sydligaste delen av fjällkedjan medan tåg är vanligt till de nordligaste. Men flyget är det som ökar mest, säger Sandra Wall Reinius.