Dåligt intresse för solvärme

Intresset för att installera solvärme är ganska klent i Västmanland. I alla fall om man ser till hur många ansökningar som kommit in om bidrag för installation.
Den sista februari i år hade det kommit in 49 ansökningar till länsstyrelsen. Det kan jämföras med till exempel Värmland där det har kommit in 429 ansökningar bara för småhus. Fredrik Murrman, länsarkitekt och länsbostadsdirektör, säger att det är svårt att förklara vad det låga intresset i Västmanland beror på. Han tror att det kan bero på att fler valt att installera fjärrvärme, att det finns många i Västmanland som eldar med ved eller installerar värmepumpar för till exempel bergvärme.