Nytt bryggeribygge kan strida mot EU-regler

Regionens avtal med Gotlands bryggeri om bygget av ett nytt bryggeri vid gamla hamnterminalen i Visby hamn bör sägas upp, föreslår regionens tjänstemän. Anledningen saneringen blir så dyr så att bygget kan komma att strida mot EU:s statsstödsregler.

Gotlands Bryggeri tecknade i december 2013 en avsiktsförklaring med hopp om att ett bryggeri skulle kunna bli verklighet i hamnen.

Men det visades sig att marken måste saneras, eftersom den var förorenad av tidigare verksamheter. Totalt väntas det kosta regionen 39 miljoner att iordningsställa tomten. Medan köpeskillingen hamnar runt 10 miljoner kronor.

Det är inte tillåtet enligt reglerna att rusta upp för den summan, för att senare sälja tomten så billigt, skriver ledningskontoret i sitt förslag till regionens politiker.

Men samtidigt är regionen positiv till ett nytt bryggeri, och tjänstemännen hoppas att företaget kan erbjudas en annan tomt.