Lördag 7 maj

I lördagens program diskuterar vi Tyskland 60 år efter krigsslutet. Hur ser den nationella självbilden ut? Vad har tyskarna för tilltro till framtiden? Tyskland kallades för den europeiska motorn på 90-talet, därefter har det hackat ordentligt - vilka konsekvenser har det får för den politiska diskussionen idag? Programledare Gunnar Bolin interjvuar två tyska historieprofessorer ur olika generationer, Heinrich August Winkler och Paul Nolte. Gäster i studion, författaren Sigrid Combüchen och sociologen Lasse Dencik.

För tio år sedan upphörde ett annat stort krig i Europa. Kriget på Balkan avslutades i december 1995 - många av de bosnier som kom som flyktingar till Sverige har blivit kvar, men andra återigen, har flyttat tillbaka. Hör Daniela Marquardts reportage om minnena av kriget och hur man förhåller sig till dem i dag. Dessutom en inrikesrapport från Hisingen, Björn Linnell om två nya romaner, Marina Lewyckas ”A Short History of Tractors in Ukrainian” och ”Chernobyl Strawberries: A Memoir” av Vesna Goldsworthy - och sist i programmet - Bens Livs.