Nu är tjejerna med på tåget

Med hjälp av dans och teater vill Kulturföreningen Tåget i samarbete med Borås Stad få högstadietjejer som hamnat på glid att hitta tillbaka till skolan igen. Hasse Brännmar, verksamhetssamordnare på Tåget, tror att kultur är rätt väg att gå eftersom alla kan hitta sitt eget sätt att uttrycka sig på.

Dans, teater, musik, kläder, keramik, det finns flera sätt att uttrycka sig. Tanken är att tjejerna ska använda halva dagen till estetiska ämnen och halva dagen åt skolämnen. Dessutom ska man arbeta i små projekt så att man ser målet och känner att man slutfört något, på det viset byggs självförtroendet hos tjejerna upp.

Det är tjejer i nian som inte fungerar i skolan eller socialt man vill vända sig till och detta för att man vill fånga upp dom innan gymnasiet berättar Hasse Brännmar.

-Vad jag hoppas på är att jag får tjejer som känner att under det här året de har varit här att de fått själförtroende, att de förhoppningsvis har fått någon slags fritidssysselsättning, och att de har fått förståelse för skolan..att de förstår att utbildningen behövs. säger Hasse Brännmar. 

Planen är att ”tjejer mä på tåget” ska starta redan till hösten.