Fängelse för pappan i Gaza

Den pappa som tog med sina fem barn från Kungsbacka till Gaza i Palestina döms till två års fängelse. Precis det straff som åklagaren yrkat på. Men rätten var inte enig. Lagmannen Håkan Nyberg tyckte att tio månaders fängelse vore straff nog. Han anser det inte bevisat att pappan redan från början planerat att ta barnen till Gaza och hålla dem kvar.

Majoriteten i tingsrätten tyckte dock att åklagaren kunnat bevisa att mannen i förväg planerade att ta med barnen till Gaza i samband med en resa till Egypten. Tingsrätten anser också att Mamman och den äldsta dottern gett sitt samtycke till Egyptenresan, eftersom de inte känt till vad mannen planerade. Mannen döms därför för olaga frihetsberövande, egenmäktighet med barn, misshandel, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, och egenmäktighet med barn. Mamman Elisabeth Krantz ska få 75 000 kronor i skadestånd och barnen får också skadestånd på tiotusentals kronor.