Trafikökning i Linköping

Trafiken i det kommunala vägnätet i Linköping har ökat mest på Braskens bro och Gamla Tanneforsvägen. Det visar en trafikräkning som Linköpings kommuns gatuenhet gjort för åren 1998 till 2001.
Totalt ökade trafiken med nio procent på dom båda vägavsnitten under tidsperioden. På Braskens bro passerade totalt 19500 fordon per dygn medan 22 000 fordon passerade på Gamla Tanneforsvägen. Trafikräkningen visar att trafiken har ökat i hela Linköping under treårsperioden, även om förändringarna är små på vissa gatuavsnitt.