Bortglömd i fyra timmar på toa

Östra Göinge kommun har utrett händelsen där en äldre kvinna på ett äldreboende glömdes på toaletten.

Anna-Lisa Simonsson som är verksamhetschef för äldrevården i Östra Göinge kommun har ingen förklaring till varför kvinnan glömdes bort.

– De som arbetade den kvällen förstår inte hur de kunde glömma bort henne. Men den kvällen hade det varit många larm från en vårdtagare, säger Anna-Lisa Simonsson.

Det var en kväll i förra veckan som personalen lämnade kvinnan sittande inne på toaletten. Kvinnan kunde själv inte larma personalen och blev sittande i fyra timmar innan nattpersonalen hittade henne. Då hade hon heller inte fått sin medicin.

Anna-Lisa Simonsson säger att det finns allvarliga brister i rutiner och information. Bland annat fick äldreboendets chef inte reda på händelsen av personalen utan av anhöriga till kvinnan.

– Det har brustit i att vår vårdplan inte har följts, säger Anna-Lisa Simonsson.