Pengar saknas på Kungsbackaskola

Kungsbacka kommun har i dag lämnat in en polisanmälan för att få utrett om det förekommit tvivelaktiga utbetalningar av pengar.

Det handlar om sammanlagt 352 000 kronor

Under tio års tid har pengarna förts över till ett bankkonto som tillhör en av skolans medarbetare efter det att hennes chef attesterat uttagen. Den utredning som en revisionsbyrå gjort visar att det saknas underlag för merparten av utbetalningarna. Det går inte att utesluta att pengarna faktiskt använts i skolverksamheten.