Förtroendet kvar trots utbrett missnöje

Toppstyrning, missförhållanden och dålig psykosocial arbetsmiljö. Trots detta så har kommunen stort förtroende för ledningen på Uppsala kommuns enhet SARUK.

- Kritiken är känd av oss och jag har förtroende för ledningen och är övertygad att jag ska kunna samarbeta med ledningen för att komma tillrätta med de problem som finns, säger Lennart Andersson som är verksamhetschef inom Uppsala kommun.
I morse berättade vi i Upplandsnytt om den dåliga arbetsmiljön på SARUK, den enhet inom Uppsala kommun där personer med psykiska och fysiska arbetshinder får så kallad arbetsträning. Personalen som arbetar med detta vittnar om en toppstyrd organisation som kör över de anställda.
Lennart Andersson, som ansvarar för den här verksamheten, har i drygt ett år känt till situationen på SARUK, men inte förrän i januari så beställde han den undersökning som Kommunhälsan ska redovisa i nästa vecka. Han menar också att vissa som jobbar på SARUK förstorar upp problemen.
En del i kritiken var att alla inte behandlas lika. En chef på SARUK som hade över etthundra pornografiska bilder i sin dator fick inte några sanktioner från ledningen, medan andra anställda som gjort överträdelser bestraffats.
- Vi har ju haft allvarliga samtal med den här chefen, men det var så länge sedan så vi saknar grund att gå vidare i det här ärendet, säger Lennart Andersson.

Konkret vad som ska göras för att lösa problemen vill Lennart Andersson inte gå in på, utan hänvisar till den rapport som Kommunhälsan snart kommer med. Om några chefer kommer att få gå eller om det sker förflyttningar vill han inte kommentera.