Etnisk mångfald ska ökas i landstingsbolag

Ett arbete för att öka den etniska mångfalden bland ledamöterna i landstingsägda bolagsstyrelser i Stockholms län ska genomföras.

Det är nu samtliga polititiska partier i landstingets ägarutskott överens om. Enligt personallandstingsrådet, socialdemokraten Lars Dahlberg, är beslutet ett direkt resultat av den senaste tidens rapportering i Radio Stockholm.

Radio Stockholms inslag har visat att andelen styrelseledamöter med utländsk bakgrund är mycket lägre än i samhället i övrigt.

Alla partier har enats om att styrelsernas sammansättning, förutom kompetens och jämställdhet mellan könen, nu också ska spegla det faktum att var femte invånare i Stockholms län har annan bakgrund än svensk.