400 ska svara på frågor om trängselavgifter

En kundtjänst ska byggas upp för att svara på allmänhetens frågor inför och under försöket med trängselskatt i Stockholmstrafiken. Kundtjänsten får 400 anställda, varav 300 i Linköping.

I det avtal som vägverket har skrivit med företaget IBM inför försöket med trängselavgifter ingår också att det ska finnas en kundtjänst. Där ska allmänheten kunna få hjälp att förstå vad försöket går ut på och exakt hur det kommer att fungera.

Till kundtjänsten ska trafikanter också kunna ringa för att få veta saldot på hur mycket man är skyldig efter att ha kört igenom de trafikzoner i Stockholm som kommer att vara avgiftsbelagda.

IBM har sedan tidigare kontakter med ett stort bemanningsföretag i Linköping och det är därför som merparten av verksamheten hamnar där. Runt 300 personer kommer att jobba i Linköping och runt 100 personer kommer att arbeta i Solna.

Vice ordföranden i integrationsberedningen i Stockholm stad, moderaten Kristina Alvendal, är kritisk till att en så liten del av kundtjänsten hamnar i Stockholmsområdet. Hon hade hellre sett att det nya kundtjänsten placerades i till exempel Rinkeby, Tensta eller Kista för att komma närmare berörda invånare där.

Men från Vägverkets sida ser man inga problem med att större delen av kundtjästen hamnar i Linköping. Det handlar i huvudsak om telefontjänster och då spelar den geografiska placeringen av kontoren mindre roll, menar projektledaren på Vägverket Louise Jarn-Mellander. Hon säger till Radio Stockholm att det här var en praktisk lösning som är till för både stockholmare och andra som kommer att köra bil genom centrala Stockholm i samband med trängselskatteförsöket.