Så ska stressen minska på BB och förlossningen

1:45 min

På förlossningen och BB på Näl har personalen länge haft en mycket pressad arbetssituation. Men nu ska fyra projektanställda biträden minska belastningen på vårdpersonalen.

Avdelningscheferna på förlossningen och BB, Lilian Olsson Fors och Lena Andersson, ser fram emot att de fyra biträdena ska börja arbeta nu i dagarna.

– Personalen har under lång tid känt en stor stress och en ökad belastning, som gör att vi kände att nu måste det hända någonting, säger Lena Andersson till P4 Väst.

Så nu har man omprioriterat i budgeten på förlossningen och BB och anställt fyra personer på ett halvår till att börja med. De ska jobba i skift, så att det alltid finns ett biträde som städar och bäddar.

Då kan vårdpersonalen ägna sig åt det den är utbildad för, nämligen vård av mödrar och nyfödda, menar de båda avdelningscheferna.

–  Biträdena ska till exempel städa efter hemgångar från BB och efter förlossningar, som vår vanliga vårdpersonal i vanliga fall gör och den tiden kan de nu lägga på våra patienter i stället, säger Lena Andersson.

Mindre pressad och stressad personal, som ibland inte haft rast på flera dagar i sträck på senare tid, ger också nöjdare patienter, tror avdelningschefen på förlossningen Lilian Olsson Fors.

– Vi hoppas att våra patienter blir än mer nöjda än de varit och att arbetsmiljön blir bättre för våra anställda. Det innefattar ju också att sjukskrivningarna blir färre och att arbetsglädjen blir högre, säger Lillian Olsson Fors.

Dessutom har de en hel del övertid att beta av på BB och förlossningen. Men den ökade belastningen på personalen beror inte på minskade resurser, säger de båda avdelningscheferna.

– Vi har inte minskat våra resurser, men däremot har vi ökat vårt patientantal och framför allt gör man mer med varje patient idag och det är ju bra, men det belastar också, säger Lena Andersson.

Förra året föddes 3 510 barn på Näl och det är fler än någonsin i sjukhusets historia.