Delade åsikter om grönt kvinnoförbund

Ska miljöpartiet bilda ett kvinnoförbund? Åsikterna om det går isär både på riksnivå och lokalt. Björn Lymar, miljöpartist från Eskilstuna är i huvudsak positiv. Men riksdagsledamoten, miljöpartisten Maria Wetterstrand från Eskilstuna är mer tveksam.